Økonomi

Vi ønsker at alle våre givere skal kunne følge med i dette prosjektet. Alle som har gitt «en skjerv» har et selvsagt eierskap til dette sammen med oss.

Vi har sammen et felles prosjekt om å støtte familien Zigoma i Malawi slik at vi muliggjør skolegang for Wangie og at vi deretter sikrer familien et minimum av levekår i hverdagen.

Vi ønsker gjennomsiktighet
Lenger ned på denne siden finner du et kvitteringer for alle overførsler, de vil oppdateres ofte nok til at det skal være en gjennomsiktig økonomi i prosjektet og åpenhet rundt bruken av midlene som er samlet inn.

Overføringen av penger
Vi overfører 32000,- Malawiske Kwatche (MKW) pr. mnd. til familien. (I desember hvert år overfører vi 64000 MKW, for å gi litt ekstra til julefeiringen.

Normalt utgjør dette ca 460-550 NOK pr. mnd. (og det dobbelte hver desember. Nøyaktig beløp svinger med kursen på Norske Kroner mot Malawiske Kwatcher.

Det er ikke et oppegående banksystem for vanlige familier i Malawi, så Wangie og hennes mor har ikke egen bankkonto. Vi overfører derfor penger via Western Union Bank slik at mor kan hente pengene på Westerns kontor i Lilongwe.

Neste innsamling
Vi regner med at vi i løpet av våren 2020 vil sette i gang en ny innsamling til dette formålet slik at vi ikke risikerer å gå «tomme» før neste innsamling er gjennomført. Det er nå ca 2 år siden forrige innsamling.

Administrasjonskostnader
Det eneste som koster utenom selve utbetalingene til Wangie er et lite transaksjonsgebyr til Western Union Bank (20,- pr. mnd). Det betales også ca 350,- NOK i året til drift av domenet (wangie.no) og denne nettsiden.

Vi mener uansett at denne nettsiden er viktig for at du og alle andre som støtter dette prosjektet skal ha en portal der det synliggjøres at bidragene faktisk utgjør en forskjell for familien til «Jeff» i Malawi.