Økonomi

Vi ønsker at alle våre givere skal kunne følge med i dette prosjektet. Alle som har gitt «en skjerv» har et selvsagt eierskap til dette sammen med oss.

Vi har sammen et felles prosjekt om å støtte familien Zigoma i Malawi slik at vi muliggjør skolegang for Wangie. Våre felles midler sikrer faktisk den lille familien et minimum av levekår i hverdagen.

Vi ønsker gjennomsiktighet
Lenger ned på denne siden finner du kvitteringer for alle overførsler som er foretatt, de vil oppdateres slik at det skal være en gjennomsiktig økonomi i prosjektet og åpenhet rundt bruken av midlene som er samlet inn.

Overføringen av penger
Vi overfører 32000,- Malawiske Kwatche (MKW) pr. mnd. til familien. (I desember hvert år overfører vi 64000 MKW, for å gi litt ekstra til julefeiringen. Dette beløpet har stått fast siden vi startet denne støtten i form av månedlige overføringer i 2018.

Normalt utgjør dette ca 350-550 NOK +/- pr. mnd. (og det dobbelte hver desember. Nøyaktig beløp svinger med kursen på Norske Kroner mot Malawiske Kwatcher.

Det er ikke et oppegående banksystem for vanlige familier i Malawi, så Wangie og hennes mor har ikke egen bankkonto. Vi overfører derfor penger via Western Union Bank slik at mor kan hente pengene på Westerns kontor i Lilongwe.

innsamlinger
I mars 2018 hadde vi den første innsamlingen til dette prosjektet. Vi fikk inn 17.900 NOK via spleis.no. Neste innsamling ble gjennomført når kassa nærmet seg tom, det var i desember 2020. Da fikk vi inn 9.282 NOK.

Nå skriver vi mars 2023 og det er tid for en ny «dugnad» på innsamlings-siden og vi vil på en av de nærmeste dagene annonsere vår tredje innsamling så langt.

Administrasjonskostnader
Det eneste som koster utenom selve utbetalingene til Wangie er et lite transaksjonsgebyr til Western Union Bank (20,- pr. mnd). Det betales også ca 350,- NOK i året til drift av domenet (wangie.no) og denne nettsiden.

Vi mener uansett at denne nettsiden er viktig for at du og alle andre som støtter dette prosjektet skal ha en portal der det synliggjøres at bidragene faktisk utgjør en forskjell for familien til «Jeff» i Malawi.

De det står «Cancled» på har hatt problemer med overførselen og den er derfor kjørt på nytt. Se posten over så er det samme dato og samme beløp.